Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG

i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

zapraszają na konferencję naukową pt.

Dziedzictwo wspólnot mniejszościowych i regionalnych

– Kaszubi i Retoromanie

która odbędzie się  14 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00

w auli S207 na Wydziale Nauk Społecznych UG w gmachu przy ul. Jana Bażyńskiego 4

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Retoromanów mieszkający w Szwajcarii.

 

Program konferencji:

17.00-17.15: Otwarcie konferencji

17.15-17.30: dr hab., prof. UG Wojciech Żełaniec, The Diversity of the Situation of Minority Languages in Europe

17.30-17.45: Chasper Sarott (Embassy of Switzerland in Poland), Romansh – Who Are They?

17.45-18.00: Hanna Makurat-Snuzik, The Region of Kashubia – the Most Important Information about the Culture, Language and Literature of Kashubians

18.00-18.15: dr hab. Andrzej Porębski, Retoromanie szwajcarscy. Socjologiczne spojrzenie na historię i współczesność

18.15-18.30: Gianna Cadonau, 100 Years of Language Promotion of the Lia Rumantscha

18.30-18.45: Łukasz Grzędzicki, Ruch Kaszubsko-Pomorski dawniej i współcześnie

18.45-19.00: dr Jan Wolski, O naszym świecie, naszym językiem. Literatura retoromańska budulcem nowoczesnej społeczności

19.00-20.00: Dyskusja

 

Konferencję poprowadzi prof. dr hab. Edmund Wittbrodt.

Komitet organizacyjny: Hanna Makurat-Snuzik, Łukasz Richert.