16 sierpnia 2019 roku za sprawą Renaty Kiedrowskiej – małżonki kaszubskiego redaktora i wydawcy – Wojciecha Kiedrowskiego, prezes ZKP Gdynia – Andrzej Busler miał okazję przekazać do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach dwie cenne pozycje. Są nimi książki: Karthaus und die Karthäuser Schweiz Wilhelma Schwandta z 1913 r. i młodsza pozycja wydawnicza Die Kreis Karthaus ein westpreuβisches Heimatbuch Wilhelma Brauera. Obie publikacje, pieczołowicie przechowywane przez Renatę Kiedrowską, jako pamiątki po swoim mężu Wojciechu, trafiły do zbiorów Muzeum Kaszubskiego. Artefakty mają ogromną wartość historyczną, a także sentymentalną. Zawarte w nich odręczne autografy Wojciecha Kiedrowskiego i Wilhelma Brauera są wspaniałym dowodem istnienia wybitnych postaci historycznych w Kartuzach.

Wilhelm Brauer był pastorem, malarzem i pisarzem. Ze szkicownikiem w ręku zwiedzał Kartuzy, kościół poklasztorny, jeziora: Ciche, Klasztorne i Czarne, Górę Spiczastą, Wzgórze Hawkego i inne punkty widokowe. W 1978 roku opracował i doprowadził do wydania publikacji o powiecie kartuskim.

Wojciech Kiedrowski to działacz kaszubski, wieloletni redaktor miesięcznika „Pomerania”, wydawca kaszubski i założyciel Oficyny Czec.

Wilhelm Schwand był jednym z tych krajoznawców, który porównywali krajobraz powiatu kartuskiego do Szwajcarii. Jednakże w tytule wspomnianego przewodnika, autor używa określenia Szwajcaria Kartuska (zamiast częściej używanego sformułowania – Szwajcaria Kaszubska). Przewodnik powstał w tym samym czasie (1913) co przewodnik Aleksandra Majkowskiego Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej.
W pierwszej części omówiony jest dojazd z Gdańska do Kartuz, Kartuzy i ich ciekawostki (samo miasto i klasztor) oraz okolice miejscowości. Druga część przewodnika to rozprawy krajoznawcze specjalistów z różnych dziedzin (m. in. na temat flory i fauny okolic Kartuz, prehistorii Kaszub, interesujących kościołów, budownictwa wiejskiego i sztuki ludowej). Przewodnik zawiera również praktyczne informacje na temat przydatnych kartuskich adresów, oznaczeń turystycznych, a przed kartą tytułową znajdziemy reklamy hoteli i kawiarenek. Książka wydana została w gdańskiej oficynie A. W. Kafemanna.

Tekst na podstawie materiałów Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach – Barbara Kąkol oraz Andrzej Busler z przekazanymi książkami. Fot. Sylwia Gruchała