Kaszuby na fali 2019 / Kaszëbë na walë 2019
Projekt „Kaszuby na fali”, dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest jedyną w swoim rodzaju formą edukacji przyrodniczo-językowej. W regionalnym języku kaszubskim uczestnicy zajęć poznają bałtycką przyrodę. Na ukształtowanie kaszubskiej mentalności duży wpływ wywierało otoczenie jezior, lasów i morza. Rybołówstwo było – poza rolnictwem – wiodącym zajęciem ludności kaszubskiej. Dlatego tak ważne jest, aby edukować młodsze pokolenia oraz uświadamiać im zagrożenia dla fauny i flory bałtyckiej, spowodowane działalnością człowieka.

„Poznaj, aby zachować” to hasło przewodnie tego projektu. Poprzez poznanie języka, kultury i otaczającego nas świata przyrody budujemy poczucie odpowiedzialności za trwałość naszego dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie osoby – nauczyciela języka kaszubskiego oraz specjalistę Akwarium Gdyńskiego sprawującego pieczę nad poprawnością merytoryczną części biologicznej. Ponadto nad poprawnością językową będzie czuwało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które wyraziło chęć wzięcia udziału w projekcie jako nasz partner.

Zajęcia skierowane są do dzieci uczących się języka kaszubskiego. Grupa wiekowa: przedszkola, szkoła podstawowa.

Więcej informacji o projekcie:

https://akwarium.gdynia.pl/kaszuby-na-fali-2019/

Koordynator projektu: Magdalena Domańska | +48 587 326 628 |

e-mail:mdomanska@mir.gdynia.pl