27 września 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu kaszubskiego. Po powitaniu członków oddziału, nastąpiła miła ceremonia symbolicznego pożegnania prezesa ZKP Gdynia – Andrzeja Buslera, który piastował tę funkcję od sześciu lat czyli przez okres dwóch kadencji. Ten okres to czas wielu nowych przedsięwzięć w różnych przestrzeniach realizowanych przez gdyński part.

Ceremonia pożegania prezesa ZKP Gdynia Andrzeja Buslera. Fot. Sławomir Pokriefke

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZKP Gdynia. Fot. Sławomir Pokriefke

Następnie prezesi oddziału wręczyli legitymacje nowym członkom oddziału. W dalszej części zaprezetowano sprawozdania merytoryczne i finansowe oddziału. Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za ostatnie trzy lata swej działalności. Kolejną ważną częścią były wybory do władz partu.
Poniżej prezentujemy skład nowego Zarządu ZKP Gdynia oraz Komisji Rewizyjnej:

Prezes – Franciszek Gurski
Wiceprezes – Andrzej Busler
Wiceprezes – Judyta Śliwińska
Sekretarz – Danuta Krygier
Skarbnik – Renata Gleinert

Członkowie Zarządu:

Dorota Haase
Roman Klein
Adam Labuhn
Jerzy Miotke
Sławomir Pokriefke
Wioletta Talbierz
Adam Witt

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Topoliński – przewowniczący
Celina Kłodzińska – wiceprzewodnicząca
Ewa Rathnów – członek

Spotkanie zakończono gratulacjami dla nowego prezesa – Franciszka Gurskiego oraz krótkim przemówieniem.

Franciszek Gurski jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego od przeszło 20 lat, w ostatnich dwóch kadencjach był wiceprezesem ZKP Gdynia, wcześniej przewodniczącym Koła ZKP Wielki Kack oraz członkiem Rady Naczelnej ZKP.

Od lewej – nowy prezes ZKP Gdynia Franciszek Gurski, wiceprezesi: Andrzej Busler i Judyta Śliwińska oraz nowy członek Antoni Licow. Fot. Sławomir Pokriefke