19 października, w Gdyni Wielkim Kacku odsłonięto tablicę z nazwą Placu im. 66 Pułku Kaszubskiego. Pomysłodawcą nadania tej nazwy był gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. We wrześniu br. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę na nadaniu tej nazwy na Wielkim Kacku. W uroczystości udział wzięli m.n. wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Andrzej Bień, senator RP Sławomir Rybicki – członek Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, gdyńscy radni Rady Miasta Gdyni: Anna Szpajer i Zenon Roda, przewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack Piotr Szpajer, starszy Cechu Rzemiosła w Gdyni Adam Wika-Czarnowski, prezes KFK Jerzy Miotke oraz ks. Jarosław Piotrowski. W uroczystości prowadzonej przez prezesa ZKP Gdynia Franciszka Gurskiego uczestniczyły poczty sztandarowe: Związku Piłsudczyków, IX Liceum Ogółnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz ZKP Gdynia. Symbolicznej ceremonii odsłonięcia tablicy dokonali: wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Andrzej Bień, senator RP Sławomir Rybicki oraz prezes ZKP Gdynia Franciszek Gurski. Dalsza część uroczystości odbyła się w kościele pw. Św. Wawrzyńca, gdzie trzy chóry: Gdyński Chór Kameralny, Chór Mieszany „Dzwon Kaszubski” oraz Chór Kameralny z Redy pod batutą Piotra Klemenskiego zaprezentowały koncert pieśni patriotycznych. Przed koncertem, historię 66 Pułku oraz jego pierwszego dowódcy mjr Leona Kowalskiego przybliżył wiceprezes ZKP Gdynia Andrzej Busler. Cztery dni wcześniej – 15 października – dokładnie w 100. rocznicę utworzenia Pułku, ul. Świętojańska w Gdyni została udekorowana kaszubskimi flagami z tej okazji.

Poczty sztandarowe podczas uroczystości. Fot. Renata Gleinert

Podczas uroczystości – wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni – Andrzej Bień oraz prezes ZKP Gdynia – Franciszek Gurski. Fot. Renata Gleinert

Od lewej: Andrzej Busler – wiceprezes ZKP Gdynia, Jan Labuda – wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack, Zenon Roda – radny Rady Miasta Gdyni, Sławomir Rybicki – senator RP, członek Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Anna Szpajer – radna Rady Miasta Gdyni i Jerzy Zając – wieloletni dyrektor Urzędu Miasta Gdyni. Fot. Renata Gleinert

Wśród zaprezentowanych pieśni wybrzmiał także Marsz Pułku. Fot. Renata Gleinert

Fotorelacja z wydarzenia jest dostępna – tutaj.

Więcej informacji o 66 Kaszubskim Pułku Piechoty im. Maszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego pierwszym dowódcy mjr Leonie Kowalskim można dowiedzieć się na blogu CZEC.