Nie znaleziono zdjecia

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Instytut Kaszubski w Gdańsku serdecznie zapraszają na

XVIII KONFERENCJĘ KASZUBOZNAWCZĄ

BOLESŁAW BORK, ANTONI PEPLIŃSKI ORAZ KASZUBI W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Bytów, Muzeum Zachodniokaszubskie
13 listopada 2019 r.

PROGRAM:
10.00 – otwarcie
10.15 – mgr Jaromir Szroeder (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie / Akademia Pomorska w Słupsku), Niepublikowana liryka Antoniego Peplińskiego z lat 1939-1945
10.45 – dr Marian Fryda (Muzeum Regionalne w Człuchowie), Alojzy Bruski – okupacyjny konspirator z Gochów
11.15 – przerwa
11.30 – mgr Danuta Drywa (Muzeum Stutthof), Kaszubi we wspomnieniach więźniów ewakuowanych z KL Stutthof
12.00 – dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku), Bolesław Bork i literatura kaszubska o II wojnie światowej
12.30 – dyskusja
13.30 – Podsumowanie sesji