Kaszuba europejskiego formatu

W Kaszubskim Forum Kultury odbyła się promocja książki poświęconej niezwykłemu Kaszubie, który pochodził z Lęborka, a karierę zrobił w Rzymie, gdzie zdobył doktorat prawa kanonicznego i pracował m.in. w Rocie Rzymskiej, czyli głównym trybunale papieskim. Uzyskał ogromne wpływy we Wiecznym Mieście i pomagał załatwiać różne sprawy książętom (w tym pomorskim), biskupom i m.in. Mikołajowi Kopernikowi. Papieże, którzy zasiadali w Stolicy Piotrowej w końcu XV i na początku XVI w., obdarzali go prestiżowymi (i dochodowymi) funkcjami i stanowiskami, był również sekretarzem w czasie obrad Soboru Laterańskiego (1512-1517).

Publikację o jego życiu i dokonaniach pt. „Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518)” napisali uczeni związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu: Teresa Borawska i Henryk Rietz. Ten ostatni był obecny podczas promocji, jaką zorganizowaliśmy 13 listopada w naszej siedzibie przy al. Piłsudskiego 18 w Gdyni.

Henryk Rietz z pasją opowiada o życiu Bernarda Scultetiego. Fot. Żaneta Janicka

Autor rozpoczął prezentację od podkreślenia, że sam jest Kaszubą i gdynianinem z Kacka, a potem przybliżył uczestnikom spotkania postać Scultetiego. Omawiając jego interesujące losy, wielokrotnie podkreślał, że bohater publikacji był człowiekiem europejskiego formatu, z którym liczyli się najważniejsi ludzie ówczesnego chrześcijańskiego świata. Mimo tego nigdy nie zapomniał o rodzinnym Lęborku i z dumą przypominał swoje kaszubskie pochodzenie, czego dowodem jest choćby podpis, który zamieścił na jednej ze swych zachowanych ksiąg – „Bernard Sculteti Kaszuba”.

Po zakończeniu prezentacji na temat książki uczestnicy spotkania zadawali liczne pytania, m.in. o miejsca, z jakimi był związany bohater publikacji (oprócz Lęborka i Rzymu były to Gdańsk, Koszalin, Magdeburg, Frombork i wiele innych). Na zakończenie tradycyjnie autor otrzymał kwiaty od przedstawicieli KFK (Jerzego Miotkego i Renaty Gleinert), a potem wpisywał autografy do zakupionych książek.

Prezes KFK – Jerzy Miotke oraz Renata Gleinert dziękują prelegentowi za ciekawy wykład. Fot. Żaneta Janicka

Więcej zdjęć można zobaczyć tutaj.