4 stycznia 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gdyni odbyło się Spotkanie Noworoczne ZKP Gdynia. Uczestniczyło w nim 110 członków oddziału, wśród gości znaleźli się m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Borski oraz gdyńscy radni: Elżbieta Sierżęga, Anna Szpajer i Zenon Roda. Po przywitaniu gości, przekazaniu noworocznych życzeń przez prezesa: ZKP Gdynia – Franciszka Gurskiego oraz wiceprezesów: Judytę Śliwińską i Andrzeja Buslera wręczono legitymacje nowym członkom oddziału. Po tej części nastąpiła ceremonia pożegnania prezesa Kaszubskiego Forum Kultury – Jerzego Miotke, który piastował tę funkcję blisko trzy lata, podejmując wiele ciekawych inicjatyw związanych z kaszubszczyzną w Gdyni. Stery KFK objął z nowym rokiem – Andrzej Busler, prezes ZKP Gdynia w latach 2013–2019. Jerzy Miotke został powołany na stanowisko członka Zarządu KFK.

Spotkanie Noworoczne ZKP Gdynia w 2020 roku. Fot. Sławomir Pokriefke

Spotkanie Noworoczne ZKP Gdynia w 2020 roku. Fot. Sławomir Pokriefke

Prezesi ZKP Gdynia: Franciszek Gurski, Andrzej Busler i Judyta Śliwińska żegnający i gratulujący Jerzemu Miotke. Fot. Sławomir Pokriefke

Po tej części spotkania na gości czekał wspaniały występ kolęd Chóru Mieszanego „Dzwon Kaszubski” pod batutą Piotra Klemenskiego. Dalszą część spotkania kontynuowano przy słodkim poczęstunku.

Występ Chóru Mieszanego „Dzwon Kaszubski”. Fot. Sławomir Pokriefke

Więcej zdjęć można zobaczyć w fotogalerii – wejdź tutaj.