Nie znaleziono zdjecia
Do 22 stycznia trwa w systemie IRK Uniwersytetu Gdańskiego rekrutacja na studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego.
Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego pogłębiają wiedzę i uzupełniają umiejętności nauczycieli (absolwentów studiów II stopnia posiadających uprawnienia do nauczania w szkole) i przygotowują merytorycznie i dydaktycznie do nauczania kolejnego przedmiotu – „język regionalny – język kaszubski”.

Studia trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym.

(350 godzin i 90 godzin praktyki dydaktycznej w trakcie trwania 2. i 3. semestru).

Zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie (w piątki i soboty), w tym 1 lub 2 dni zjazdowe (zależnie od planu pracy w danym semestrze) poza budynkiem UG.

Opłata semestralna wynosi – 1 800 zł, a całościowa – 5 400 zł.

Pierwszy zjazd: 8 lutego 2020 r.   Zakończenie studiów w czerwcu 2021 r.
O programie studiów, terminarz rekrutacji i inne informacje – znajdują się tutaj.
Justyna Pomierska
Kierownik studiów podyplomowych
Nauczanie języka kaszubskiego
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
justyna.pomierska@ug.edu.pl