17 stycznia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni została odprawiona msza św. w intencji ks. Prałata Hilarego Jastaka w 20. rocznicę Jego śmierci. Poprzedzono ją złożeniem kwiatów pod pomnikiem Króla Kaszubów, który usytuowany jest w pobliżu parafii. W mszy św. uczestniczyło wielu parafian oraz wszystkich tych, którzy z racji wielowymiarowej działalności ks. Jastaka, mieli z Nim okazję współpracować i budować wspólne kontakty – żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów, członków gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdyńskich zakładów pracy skupionych wokół NSZZ „Solidarność”, dawnej scholi prowadzonej przez ks. Jastaka, Fundacji Pomorskiej Inicjatywy Historycznej oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych.

Mszę św. celebrował proboszcz ks. Jacek Bramorski, który w swym kazaniu zawarł pewną syntezę działalności ks. Jastaka. Po mszy św., w kaplicy Św. Jana, odsłonięto również miejsce pamięci poświęcone księdzu Prałatowi, a następnie złożono kwiaty i wspólnie modlono się przy znajdującym się na terenie parafii grobie Króla Kaszubów.

Warto podkreślić, że z okazji uroczystości został wydany pamiątkowy folder opisujący życie i dokonania kapelana „Solidarności”. Przygotowała go Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna.

Cieszy fakt, że podczas tej okrągłej rocznicy było nas tak wielu – w większości gdynian – oraz to, że w świątyni, którą budował ks. Jastak w różnych aspektach, w tym najważniejszym – duchowym, będzie już stałe miejsce przypominające Jego postać.

Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć – w fotogalerii.

Zapraszamy do lektury tekstów poświęconych Królowi Kaszubów, autorstwa Andrzeja Buslera:

– Wolność ducha, serca i umysłu – rzecz o Ks. Hilarym Jastaku

– Niezłomny kapłan – Król Kaszubów

Msza w intencji Ks. Hilarego Jastaka w kościele pw. NSPJ. Fot. Dominika Raszkiewicz/Radio Gdańsk

Nad grobem Ks. Hilarego Jastaka. Fot. Katarzyna Lepak

Miejsce pamięci w Kaplicy Św. Jana poświęcone Ks. Prałatowi Hilaremu Jastakowi. Fot. Renata Gleinert