Promocja poszerzonego wydania książki
Małgorzaty Sokołowskiej.
Najnowsza publikacja poświęcona najstarszej
gdyńskiej ulicy przypomina jej dzieje i przywołuje
wspomnienia za sprawą fotografii i barwnych
opowiadań o ciekawych miejscach i ludziach
związanych z 10 Lutego.
Podczas spotkania autorka (dziennikarka
i pisarka, właścicielka oficyny wydawniczej
Verbi Causa i kronikarka dziejów Gdyni) opowie
o swoim najnowszym dziele, zaprezentuje
dawne i nowe zdjęcia obiektów znajdujących
się przy ul. 10 Lutego, a na zakończenie będzie
okazja do zadawania pytań oraz do rozmowy.