Nie znaleziono zdjecia

Informujemy, że do 20 kwietnia 2020 r. można składać wnioski o nadanie Medalu „Srebrna Tabakiera Abrahama”. Medal „Srebrna Tabakiera Abrahama” jest wyróżnieniem przyznawanym od 1994 roku przez gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego osobom i instytucjom działającym na rzecz Kaszub i Pomorza.
Z wnioskiem do Kapituły o nadanie Medalu mogą występować: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zarządy oddziałów ZKP, Walne zgromadzenia członków ZKP. Pisemny wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: dane o kandydacie, określenie zasług i charakterystykę kandydata.
Wnioski należy przesłać na adres:

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  Oddział w Gdyni
ul. Słowackiego 44/7,
81-392 Gdynia

W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu. Wnioski można także przesłać drogą mailową na adres gdynia@kaszubi.pl