W siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni pojawiła się nowa wystawa. Jest zatytułowana „Kaszubscy siewcy Bożego Słowa”. Poświęcono ją kaszubskim kaznodziejom, którzy umiejętnie łączyli (i łączą) pracę duszpasterską z działaniami mającymi na celu pielęgnowanie i rozwój języka kaszubskiego. W środę, 4 marca o wystawie opowiedział jej twórca, Piotr Schmandt z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Przypomniał on również historię tłumaczeń Biblii na kaszubski oraz pierwszych kapłanów, którzy wprowadzali kaszubszczyznę do liturgii. Wśród nich wyróżnił ks. Walentego Dąbrowskiego, jaki głosił kazania po kaszubsku jeszcze podczas zaborów, oraz ks. Franciszka Gruczę, który jako pierwszy odprawił mszę świętą w tym języku.

Ks. Marian Miotk, Piotr Schmandt oraz Dariusz Majkowski. Fot. Żaneta Janicka

W kolejnej części spotkania Dariusz Majkowski rozmawiał z ks. Marianem Miotkiem, jednym z bohaterów prezentowanej wystawy, autorem książki Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc (zbioru kazań kaszubskojęzycznych) oraz Recepcja kaszubskich przekładów Biblii (jest to publikacja opisująca rozprzestrzenianie się i odbiór przez wiernych słów Pisma Świętego przetłumaczonych na język kaszubski). Ks. Miotk wspominał swoje pierwsze msze z kaszubską liturgią słowa, opowiadał o osobach, które były przychylne wprowadzaniu kaszubszczyzny do liturgii – m.in. o bp. Andrzeju Śliwińskim i innych kapłanach, którzy w latach 80. zaczęli odprawiać eucharystię po kaszubsku. Uczestnicy spotkania mogli też dowiedzieć się o działalności Twojej Telewizji Religijnej, którą prowadzi ks. Miotk. TTR nadôwô z wiksza pò kaszëbskù i je przistãpnô w internece, dlôte mòżemë dochadac z Bòżim i kaszëbsczim słowã do wszëtczich chãtnëch – podkreślał gniewiński proboszcz.

Na zakończenie była okazja do zadawania pytań, a przede wszystkim do wspomnień związanych z początkami kaszubszczyzny w kościele. O rumskich doświadczeniach z lat 80. opowiadał ówczesny prezes ZKP w tym mieście Ludwik Bach. Z kolei obecny przédnik ZKP w Gdyni Franciszek Gurski przypomniał historię języka kaszubskiego w gdyńskich kościołach.

O kaszubskich mszach św. z perspektywy Gdyni – mówił prezes ZKP Gdynia Franciszek Gurski. Fot. Żaneta Janicka

Wystawę „Kaszubscy siewcy Bożego Słowa” można oglądać w KFK do końca marca. Dziękujemy wejherowskiemu Muzeum za jej wypożyczenie i serdecznie zapraszamy do oglądania.

Zdjęcia ze spotkania są dostępne – wejdź tutaj.