Gdynia od lat dołącza do wielu miast Kaszub akcentujących rocznicę pierwszej wzmianki pisanej o Kaszubach w bulli papieskiej Grzegorza IX – 19 marca 1238 roku. W tym roku przypada 782. rocznica tego wydarzenia. Nawiązując do tej rocznicy oraz kaszubskich korzeni nadmorskiego miasta główna ulica Gdyni – Świętojańska została udekorowana kaszubskimi flagami.

W tym roku, w czasie kiedy cały świat zmaga się z epidemią koronawirusa, Dzień Jeności Kaszubów ma inny wymiar. Niech kaszubskie flagi na ulicy Świętojańskiej i w wielu innych miejscach na Kaszubach, będą w tym trudnym czasie symbolem – ludzkiej solidarności i wspólnoty w naszych pomorskich miastach i nie tylko. Wspierajmy się nawzajem i pomagajmy słowem i czynem tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy, w szczególności osobom starszym.

Trzimta sã Drëchnë i Drëszë! Zrzeszonëch naju nicht nie złómie.

Andrzej Busler

prezes i Zarząd Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni  

Franciszek Gurski

prezes i Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdyni

 

Fot. Andrzej Busler

 

Dzéń Jednotë Kaszëbów w Gdinie

Gdiniô òd lat dołącziwô sã do wiele kaszëbsczich gardów, jaczé òbchòdzą roczëznã pierszi pisóny zmiónczi ò Kaszëbach w papiesczi bùllë Grégòra IX – 19 strëmiannika 1238 rokù. Latos mómë 782. roczëznã tegò wëdarzeniô. Nawlékającë do ti roczëznë a téż kaszëbsczich kòrzeniów kòlmòrsczégò miasta przédnô szasëjô Gdinie – Swiãtojańskô òstała wëòzdobionô kaszëbsczima fanama.

Latos, czedë całi swiat biôtkùje sã z epidemią kòrunawirusa, Dzéń Jednotë Kaszëbów mô jinszi znaczënk. Niech kaszëbsczé fanë na szas. Swiãtojańsczi i we wiele jinëch môlach na Kaszëbach, bãdą w tim drãdżim czasu symbòlã – lëdzczi solidarnoscë i pòspólnotë w najich pòmòrsczich miastach i nié leno. Chcemë sã wspierac nawzôj i pòmagac słowã i czënã tima, co nôbarżi brëkùją pòmòcë, òsoblëwie starszim lëdzóm.

Trzimta sã Drëchnë i Drëszë! Zrzeszonëch naju nicht nie złómie.

 

Frãncëszk Gùrsczi  

przédnik i Zarząd KPZ w Gdini  

Andrzéj Bùsler  

przédnik i Zarząd KFK w Gdini

          

    

      

       

Fot. Andrzej Busler