Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Gdyńskiej Radnej, Członkini ZKP Gdynia

śp.

Jolanty Roszczynialskiej

Najbliższym Zmarłej składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

oraz

Zarząd Kaszubskiego Forum Kultury

 

Jolanta Roszczynialska – pochodząca ze znanej kaszubskiej rodziny – Roszczynialskich. Od wielu lat członkini Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Gdyni, radna Rady Miasta Gdyni III i IV kadencji (1998-2006). W latach 2002-2006 była Wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Zaangażowana w sprawy Gdyni oraz szerzej – całych Kaszub. Związana z gdyńską dzielnicą Orłowo – była pomysłodawczynią odtworzenia w Orłowie Pomnika Chrystusa – Błogosławieństwo Morza zniszczonego w czasie wojny. Po 60. latach figura wróciła nad orłowski brzeg. 11 czerwca 2005 roku jako przewodnicząca Społecznego Komitetu Odbudowy dokonała odsłonięcia pomnika wspólnie z metropolitą gdańskim abp. Tadeuszem Gocłowskim i proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej ks. Krzysztofem Rybką. Była także inicjatorką innego orłowskiego pomnika – postawionego wybitnemu malarzowi-artyście, mieszkańcowi Orłowa Antoniemu Suchankowi, który został uwieczniony na charakterstycznej orłowskiej ławeczce nieopodal mola. Wśród gdynian, Kaszubow cieszyła się wielką sympatią, jako społecznik i radna pracowita i otwarta na bliźniego.