Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członkini ZKP Gdynia

śp.
prof. Aurelii Jankowskiej-Polańskiej

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury

Prof. dr hab. Aurelia Jankowska-Polańska ‒  urodzona 22 września 1930 roku w Poznaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie 1952, od 1978 roku profesor nauk ekonomicznych. Kierowała Zakładem Zarządzania Personelem Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie aktywności uniwersyteckiej pełniła funkcję członka prezydium Polskiej Akademii Nauk. Specjalnością prof. Aurelii Jankowskiej-Polańskiej była ekonomia pracy, zarządzanie personelem i etyka życia gospodarczego. Aktywnie współdziała z wieloma krajowymi o międzynarodowymi placówkami naukowymi, w tym z Europejskim Komitetem Pracy i Płacy, Arbeiterkammer Uniwersytetu w Bremie, Instytutem Badań Europy Środkowej i Wschodniej na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Autorka wielu prac naukowych, głównie z dziedziny ekonomii i etyki życia gospodarczego. Za swe osiągnięcia naukowe została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zaliczana do grona ekonomistów współtworzących Sopocką Szkołę Zarządzania. Od blisko dwóch dekad związana z Instytutem Badań Naukowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
Przez większość swego życia mieszkanka Gdyni, zaangażowana w sprawy miasta, cieszyła się ogromnym autorytetem i sympatią mieszkańców. Od wielu lat liderka i prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdyni oraz Klubu Myśli Jana Pawła II. Związana ze środowiskami NSZZ „Solidarność”, Społeczną Radą Prymasowską, Komisją Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Duszpasterstwem Środowisk Twórczych w Gdańsku, Duszpasterstwem Ludzi Morza w Gdyni oraz gdyńskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Odznaczona Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni w 1998 roku. Przez lata – członkini Kapituły Nagrody „CZAS GDYNI”.
Zawsze uśmiechnięta, cierpliwa w przekazywaniu wiedzy i otwarta na bliźniego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu witomińskim w Gdyni – 10 kwietnia w piątek o godz. 10.00. Ze względu na panującą pandemię będą one miały ograniczony charakter.

Prof. Aurelia Jankowska-Polańska. Archiwum WSAiB w Gdyni

Prof. Aurelia Jankowska-Polańska w dawnym Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni (obecne Kaszubskie Forum Kultury).