Polecamy film o działalności Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni, który został nakręcony w ramach akcji Gdyni Kulturalnej – „Kultura łączy siły”. O działalności KFK, historii Gdyni, kaszubskich korzeniach miasta z morza i marzeń oraz języku kaszubskim opowiadają: dr Tomasz Rembalski, dr Dariusz Majkowski i prezes KFK Andrzej Busler.

Film można obejrzeć – wejdź tutaj.

O historii Gdyni zanim stała się miastem mówił dr Tomasz Rembalski.

O języku kaszubskim mogliśmy dowiedzieć się z wywiadu z dr. Dariuszem Majkowskim.

Działalność Kaszubskiego Forum Kultury przybliżył w skrócie jego prezes – Andrzej Busler.

Kaszubskie Forum Kultury rozpoczęło swoją działalność w październiku 2016 roku w lokalu przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 w Gdyni. Stanowi kontynuację działającego wcześniej w tym samym miejscu Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, który funkcjonował w tym miejscu od 2003 roku jako efekt porozumienia między Miastem Gdynią, Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni oraz Gdyńskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Fundatorem Fundacji Kaszubskie Forum Kultury jest Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.