Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni ponownie wzbogaciło swój księgozbiór. Tym razem darczyńcą był IPN. Otrzymaliśmy więc typowo historyczne książki, które zapewne zainteresują niejednego z Was. A oto i one:
– Antologia prasy Solidarności walczącej w Trójmieście
– „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza” Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920
– Kryptonim „KLAN”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku – Tom 1
– Operacja „Zorza II” Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987)
– Mądra pamięć. Prace laureatów konkursu historycznego (2011-2016)
– Pamięć i sprawiedliwość. Pismo IPN
– W morzu twoja droga. Oficerowie, podoficerowie i marynarze MW represjonowani w czasach polskiego stalinizmu
– Załamanie na froncie. ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia ’80 do stanu wojennego
– Referendum ludowe i wybory do sejmu ustawodawczego w województwie pomorskim (1946-1947)
– „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981-1982
– Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956
– Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym
– Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „NIE”, wychodzi „TAK”. Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce na przykładzie województwa gdańskiego
– Adam Dedio (1918-1947). Dobry syn
– Amor patriae nostra lex. Rzecz o komandorze Stanisławie Mieszkowskim

Zapraszamy do wypożyczania.