W ostatnich miesiącach odeszły do wieczności: śp. Jolanta Roszczynialska oraz śp. Aurelia Jankowska-Polańska. Ze względu na obostrzenia podczas pandemii nie mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Jako zrzeszona społeczność kaszubsko-pomorska pragniemy pożegnać nasze zasłużone Członkinie podczas mszy św. z kaszubską liturgią słowa w Ich intencji.

Msza odbędzie się w sobotę 27 czerwca godz. 17.00 w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku (ul. Źródło Marii 18).

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Jolanta Roszczynialska – pochodząca ze znanej kaszubskiej rodziny – Roszczynialskich. Od wielu lat członkini Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Gdyni, radna Rady Miasta Gdyni III i IV kadencji (1998-2006). W latach 2002-2006 była Wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Zaangażowana w sprawy Gdyni oraz szerzej – całych Kaszub. Związana z gdyńską dzielnicą Orłowo – była pomysłodawczynią odtworzenia w Orłowie Pomnika Chrystusa – Błogosławieństwo Morza zniszczonego w czasie wojny. Po 60. latach figura wróciła nad orłowski brzeg. 11 czerwca 2005 roku jako przewodnicząca Społecznego Komitetu Odbudowy dokonała odsłonięcia pomnika wspólnie z metropolitą gdańskim abp. Tadeuszem Gocłowskim i proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej ks. Krzysztofem Rybką. Była także inicjatorką innego orłowskiego pomnika – postawionego wybitnemu malarzowi-artyście, mieszkańcowi Orłowa Antoniemu Suchankowi, który został uwieczniony na charakterstycznej orłowskiej ławeczce nieopodal mola. Wśród gdynian, Kaszubow cieszyła się wielką sympatią, jako społecznik i radna pracowita i otwarta na bliźniego.

 

Prof. dr hab. Aurelia Jankowska-Polańska ‒  urodzona 22 września 1930 roku w Poznaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie 1952, od 1978 roku profesor nauk ekonomicznych. Kierowała Zakładem Zarządzania Personelem Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie aktywności uniwersyteckiej pełniła funkcję członka prezydium Polskiej Akademii Nauk. Specjalnością prof. Aurelii Jankowskiej-Polańskiej była ekonomia pracy, zarządzanie personelem i etyka życia gospodarczego. Aktywnie współdziała z wieloma krajowymi o międzynarodowymi placówkami naukowymi, w tym z Europejskim Komitetem Pracy i Płacy, Arbeiterkammer Uniwersytetu w Bremie, Instytutem Badań Europy Środkowej i Wschodniej na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Autorka wielu prac naukowych, głównie z dziedziny ekonomii i etyki życia gospodarczego. Za swe osiągnięcia naukowe została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zaliczana do grona ekonomistów współtworzących Sopocką Szkołę Zarządzania. Od blisko dwóch dekad związana z Instytutem Badań Naukowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Przez większość swego życia mieszkanka Gdyni, zaangażowana w sprawy miasta, cieszyła się ogromnym autorytetem i sympatią mieszkańców. Od wielu lat liderka i prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdyni oraz Klubu Myśli Jana Pawła II. Związana ze środowiskami NSZZ „Solidarność”, Społeczną Radą Prymasowską, Komisją Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Duszpasterstwem Środowisk Twórczych w Gdańsku, Duszpasterstwem Ludzi Morza w Gdyni oraz gdyńskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Odznaczona Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni w 1998 roku. Przez lata – członkini Kapituły Nagrody „CZAS GDYNI”. Zawsze uśmiechnięta i cierpliwa w przekazywaniu wiedzy.