22 czerwca, późnym wieczorem, w przededniu rocznicy śmierci Antoniego Abrahama na historycznej kamienicy kaszubskiej rodziny Ciarów – Henicz przy ul. Mściwoja 10 w Gdyni, został zamontowany baner nawiązujący do rocznicy powrotu do Macierzy 1920–2020. Inicjatorem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni oraz Kaszubskie Forum Kultury. Autorem projektu jest Małgorzata Bądkowska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Oprócz grafiki, na banerze zamieściliśmy cytat z twórczości Aleksandra Labudy: Droga do morza prowadzi przez serca Kaszubów / Droga do mòrza prowadzy przez serca Kaszëbów.

Dziękujemy rodzinie Ciarów – Henicz za bezpłatne udostępnienie powierzchni na kamienicy oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego dzieła. Baner można oglądać do końca lipca br. Jest doskonale widoczny z ul. 10 Lutego.

Więcej o niezwykłej historii kamienicy przy ul. Mściwoja 10 i dziejach rodziny Ciarów – Henicz można przeczytać w artykule Andrzeja Buslera – wejdź tutaj.

Montaż póżnym wieczorem – 22 czerwca. Fot. Andrzej Busler

To juz widok wczesnym rankiem – 23 czerwca. Fot. Andrzej Busler

Kamienica rodziny Ciarów – Henicz przy ul. Mściwoja 10. Fot. Andrzej Busler

Projekt autorstwa Małgorzaty Bądkowskiej.