Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię – słynne słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 11 czerwca 1987 roku, przypomniał na wstępie redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego” Mariusz Szmidka, inaugurując w niedzielę 30 sierpnia ceremonię otwarcia wystawy zdjęć dokumentujących wizyty Ojca Świętego na Pomorzu.

Odbyło się to w symbolicznym miejscu, na zakończeniu Nabrzeża Pomorskiego. To właśnie tu, w Gdyni, papież przed ponad trzydziestu już laty przemawiał do setek tysięcy pielgrzymów. Zdjęcia gdańskich fotoreporterów, eksponowane podczas rozpoczętej właśnie wystawy, obrazują jednak nie tylko te pamiętne momenty, ale także kolejną wizytę Jana Pawła II w naszym regionie, dwanaście lat później. Wtedy to, 5 i 6 czerwca 1999 roku, Ojciec Święty spotkał się z mieszkańcami Sopotu i Pelplina.

Autorami fotografii z obu wydarzeń, prezentowanych w Gdyni, są Robert Kwiatek, Adam Warżawa, Janusz Gojke oraz nieżyjący już Zbigniew Kosycarz, Maciej Kosycarz i Janusz Uklejewski. Pierwszy z nich pojawił się dziś w Gdyni. Obecna była także Hanna Kosycarz, żona Macieja Kosycarza oraz dzieci Janusza Uklejewskiego.

– To pierwsza, taka plenerowa wystawa na Pomorzu – podkreślał Mariusz Szmidka. – Mam nadzieję, że będzie ważną lekcją historii dla młodego pokolenia.

Partnerami przedsięwzięcia, organizowanego przez „Dziennik Bałtycki” są Energa Grupa Orlen i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

– Słowa szczególnego uznania skierować chcę do autorów tych fotografii – powiedziała Justyna Kruszewska, dyrektor departamentu marketingu Energi. – To dzięki nim możemy dziś wziąć udział w tej niezwykłej lekcji historii.

– To z tego miejsca Jan Paweł II kilkadziesiąt już lat temu wypływał w swoją podróż na Westerplatte na trałowcu ORP „Mewa” – zaznaczył Maciej Krzesiński, dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. – Ta wystawa przypomina, że należy dbać o historię, pokazywać ją przyszłym pokoleniom. Jest też świadectwem Kaszubów.

Szczególne wspomnienia, związane z wizytami Jana Pawła II w Gdyni i na Wybrzeżu ma również ojciec Edward Pracz, krajowy Duszpasterz Ludzi Morza. Także ten gdyński duchowny uczestniczył w otwarciu wystawy.

– Gromadząc się dziś w tym historycznym miejscu, gdzie przed laty święty Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami polskiego Wybrzeża i naszej ojczyzny, z Kaszubami, ludźmi morza, chcemy dziękować bożej opatrzności – mówił ojciec Edward Pracz. – Dziękować za dar świętego Jana Pawła II, jego 104 podróże zagraniczne. Wśród nich osiem pielgrzymek do naszej ojczyzny, w tym dwie na Pomorze.

Z zaciekawieniem fotografie podczas otwarcia wystawy oglądała wiceprezydent Gdyni Katarzyna Spychała. Jak zaznaczyła, niektóre z nich spowodowały spore wzruszenie, przeżycia i powrót do przeszłości. To dlatego, że jako nastolatka miała wielkie szczęście i honor pracować w biurze prasowym podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Trójmiasta.

– Są to więc dla mnie bardzo osobiste wspomnienia – powiedziała Katarzyna Spychała. – To jest rzecz, której nigdy w życiu nie zapomnę. Patrząc na te zdjęcia, wspomnienia są dla mnie żywe. Ale dla przykładu dla moich dzieci jest to już tylko historia. Cieszę się, że dzięki takim wydarzeniom możemy ją przypomnieć.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie reprezentowali podczas otwarcia wystawy: prezes Partów Północnych NORDA Andrzej Busler oraz prezes ZKP Gdynia Franciszek Gurski.  Andrzej Busler w swym wystąpieniu gratulował red. naczelnemu Dziennika Bałtyckiego Mariuszowi Szmidce tej cennej inicjatywy, pielęgnującej historię pielgrzymek Jana Pawła II na Pomorze i jej kaszubską część. Podkreślał także rolę autorów zdjęć – fotoreporterów Agencji Kosycarz Foto Press, którzy dokumentowali te piękne chwile przed laty. Przekazał również podziękowania i gratulacje w imieniu prezesa Zrzeszenia Kaszubskiego-Pomorskiego Jana Wyrowińskiego.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP. Wykonała m.in. „Barkę”, ulubiony utwór Ojca Świętego. Zdjęcia, opatrzone cytatami z homilii papieża oglądać można na przedłużeniu skweru Kościuszki i zakończeniu Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni do końca października. Jednak już pierwszego dnia wzbudziły spore zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów.

– Pamiętam wizytę Jana Pawła II w 1987 roku w Gdyni, nieprzebrane wprost morze ludzi, skwer Kościuszki i ul. 10 Lutego nabite po brzegi – usłyszeliśmy od pana Mariana. – Takich tłumów nigdy później już Gdynia nie widziała. Dlatego chętnie przyszedłem zobaczyć zdjęcia. Dla wielu osób, w tym dla mnie, możliwość spotkania z Janem Pawłem II była osobistym, duchowym przeżyciem. Zawsze chętnie będziemy wracali do tych chwil, co umożliwiają nam tego typu wystawy.

Wystawę można obejrzeć do końca października, na Skwerze Kościuszki w Gdyni, na Nabrzeżu Pomorskim, vis a vis wejścia do gdyńskiego Akwarium.

Relacja na podstawie materiałów Szymona Szadurskiego „Dziennik Bałtycki”

 

Fot. Przemysław Świderski

Więcej zdjęć jest dostępna na stronie „Dziennika Bałtyckiego” – wejdź tutaj.