4 października br. w Lesie Piaśnickim – miejscu kaźni kilkunastu tysięcy Kaszubów i Pomorzan oraz innych nacji – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Rozpoczęto je poświęceniem Grobu nr 2, którego dokonał ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Opiekę nad grobem sprawują wejherowskie władze samorządowe, które były obecne podczas uroczystości w osobach prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta oraz starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius.

 

Poświęcenie Grobu nr 2. Fot. Andrzej Busler

Głównym punktem uroczystości była msza św. celebrowana pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Przed jej rozpoczęciem zebranych przywitali w imieniu głównych gospodarzy uroczystości: wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz ks. prałat Daniel Nowak ze strony Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Po tej części dokonano ceremoniału wprowadzenia sztandaru Marynarki Wojennej RP oraz odśpiewano polski hymn narodowy. Po zakończeniu mszy św., Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka wręczyła okolicznościowe medale osobom i instytucjom zaangażowanym w pielęgnowanie piaśnickiej historii. Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. Jerzy Miotke – działacz ZKP Gdynia oraz samorządowiec (wieloletni wiceprezydent Gdyni i wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni) oraz prof. Tomasz Sobisz – dawny stypendysta Fundacji ks. Hilarego Jastaka oraz autor prac renowacyjnych grobu Antoniego Abrahama na Oksywiu.

Msza św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Fot. Aleksandra Majkowska

Kaszubskie poczty sztandarowe (gdyński pierwszy z lewej). Fot. Aleksandra Majkowska

Na uroczystość przybyły gdyńskie władze samorządowe: wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni: Stanisław Borski i Andrzej Bień. Fot. Aleksandra Majkowska

Jerzy Miotke odbierający medal od Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Fot. Aleksandra Majkowska

W ostatniej części obchodów gdyńskie delegacje złożyły kwiaty pod symbolicznym Grobem Gdynianina. Wśród nich znaleźli się posłowie: Janusz Śniadek i Marek Rutka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Małgorzata Zwiercan, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni: Stanisław Borski i Andrzej Bień, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdyni Franciszek Gurski, prezes Rady Partów Północnych ZKP „NORDA” Andrzej Busler, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKM Gdynia na czele z wiceprezesem-naczelnikiem druhem Jerzy Kulczykiem oraz wicenaczelnikiem druhem Adamem Labuhnem. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu kaszubskiego.

Gdyńskie delegacje składające kwiaty pod Grobem Gdynianiana. Fot. Aleksandra Majkowska

Delegacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – prezesi: Franciszek Gurski i Andrzej Busler. Fot. Aleksandra Majkowska

Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKM Gdynia: wiceprezes-naczelnik Jerzy Kulczyk oraz wicenaczelnik Adam Labuhn. Fot. Aleksandra Majkowska

Kilka dni przed uroczystościami Jerzy Miotke, opiekujący się Grobem Gdynianina, wykonał prace porządkowe w Piaśnicy.

Fot. Archiwum Jerzy Miotke

Fot. Archiwum Jerzy Miotke

Więcej zdjęć można zobaczyć w fotogalerii – wejdź tutaj