W czwartek 9 października odwiedzili nas studenci pierwszego roku etnofilologii kaszubskiej.

Spotkali się z prezesem Kaszubskiego Forum Kultury Andrzejem Buslerem, który opowiedział im o pracy naszej placówki, o organizowanych przez nas kursach, spotkaniach i promocjach. Zaprosił także do korzystania z oferty KFK – zwłaszcza do wypożyczania bogatego księgozbioru.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego dowiedzieli się również o specyfice pracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni i o możliwościach, jakie otworzy im ukończenie etnofilologii kaszubskiej. Na zakończenie spotkania padło wiele pytań ze strony studentów o kaszubskie organizacje, zwyczaje i sytuację kaszubszczyzny.

Cieszymy się z każdego studenta tego ważnego dla rozwoju kultury kaszubskiej kierunku, a zwłaszcza z osób, które pochodzą z Gdyni lub obecnie w niej mieszkają.

Życzymy samych sukcesów!

 

Fot. Dariusz Majkowski