Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka Zarządu ZKP Gdynia
śp.
Romana Kleina
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.
Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 listopada w Parafii Wojskowej Marynarki Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu. Śp. Roman Klein został pochowany na Cmentarzu Marynarki Wojennej RP przy ul. ks. Antoniego Muchowskiego 18.

Fot. Renata Gleinert

Fot. Renata Gleinert