Z leżnoscë Gòdów żëczimë wszëtczim wiele ùbëtkù, redotë, zdrowiô i błogòsławieństwa Jezësa, chtëren rodzy sã w betlejemsczim kùmkù.
Wszëtczégò bëlnégò!

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim wiele pokoju, radości, zdrowia i błogosławieństwa Jezusa, który rodzi się w betlejemskim żłóbku.
Wszystkiego najlepszego!