27 lutego odbyło się spotkanie online „Idee Lecha Bądkowskiego dziś”, które zorganizował Trójmiejski Klub Tygodnika Powszechnego.

Do rozmowy o tym wybitnym Pomorzaninie zaproszono Sławinę Kosmulską (córkę Lecha Bądkowskiego, autorkę książki (Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego i działaczkę społeczną, dawną prezeskę Klubu Studenckiego „Pomorania”), Aleksandra Halla (polityka, historyka, działacza opozycji w PRL, współzałożyciela Ruchu Młodej Polski, uczestnika obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, ministra w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, posła na Sejm I i III kadencji), Andrzeja Buslera (dziennikarza i działacza kaszubsko-pomorskiego, autora książki Lech Bądkowski w wywiadach radiowych oraz wielu artykułów związanych z tą postacią, prezesa Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni i przewodniczącego Rady Partów Północnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego). Rozmowę prowadziła red. Maria Mrozińska (dziennikarka, członkini zespołu redakcyjnego „Samorządności” w 1981 roku oraz współtwórczyni filmu dokumentalnego „Kryptonim Inspirator” (2005) związanego z Lechem Bądkowskim)

Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano o ideach i postawie społecznej w życiu publicznym Lecha Bądkowskiego oraz próbowano zweryfikować w jaki sposób jego poglądy są realizowane dzisiaj przez polityków różnych szczebli oraz działaczy społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia tej interesującej dyskusji, która z pewnością zachęci do sięgnięcia do dzieł publicystycznych Lecha Bądkowskiego oraz zestawienia jego myśli z teraźniejszością. 

https://www.facebook.com/TPtrojmiasto