Jednym z najwybitniejszych pisarzy kaszubskich był z pewnością Aleksander Majkowski. Jego dzieło „Żëcé i przigòdë Remùsa” wywarło (i wciąż wywiera) znaczący wpływ na rozwój ruchu kaszubsko-pomorskiego.

Pod wpływem tej lektury wiele osób zostało oczarowanych kaszubską kulturą i językiem. O pięknie „Remusa” mogą się przekonać czytelnicy na całym świecie, gdyż została przetłumaczona na język angielski, niemiecki, polski i francuski.

Aleksander Majkowski tworzył również inne ważne dzieła – nie tylko literackie. Był m.in. założycielem pisma „Gryf”, Towarzystwa Młodokaszubów czy Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie.

Zachęcamy do zapoznania się z biografią i twórczością Majkowskiego. Przypominamy, że jego portret autorstwa Macieja Tamkuna można oglądać w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni do końca marca. Oprócz twórcy „Remùsa” są tam również wizerunki 21 innych kaszubskich twórców, m.in. Floriana Ceynowy, Jana Karnowskiego czy Jana Drzeżdżona.

O dokonaniach tych postaci przeczytacie m.in. w książce „Poczet pisarzy kaszubskich” (autorem zawartych tu biogramów jest Stanisław Janke), jaka jest swoistym przewodnikiem po prezentowanej u nas wystawie „Poczet pisarzy kaszubskich”. Zapraszamy!