Powstał standard alfabetu Braille’a dla języka kaszubskiego. Jego twórcą jest Harris Mowbray, informatyk studiujący w Waszyngtonie.  Jeśli ten standard zostanie oficjalnie uznany, otworzy się możliwość drukowania książek lub czasopism dla niewidomych i niedowidzących użytkowników języka kaszubskiego.

Przypomnijmy, że kaszubski jest jedynym w Polsce językiem regionalnym (na mocy ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym). W szkołach uczy się go ponad 20 tys. dzieci i młodzieży, z języka kaszubskiego można zdawać maturę, a na Uniwersytecie Gdańskim istnieje kierunek etnofilologia kaszubska. Na czystością i standaryzacją języka czuwa Rada Języka Kaszubskiego.

W Gdyni działa prężnie oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskie Forum Kultury, które posiada m.in. jeden z najbogatszych księgozbiorów kaszubskich oraz organizuje liczne wydarzenia przybliżające kulturę kaszubską. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprosić na promocję pierwszej książki dla niewidomych w języku kaszubskim.