Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka ZKP Gdynia

śp.

Zygmunta Polańskiego.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury

 

Prof. Zygmunt Polański był pracownikiem Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (w latach 1993-1998 dyrektorem). Zajmował się zagadnieniami ekonomicznymi dotyczącymi eksploatacji żywych zasobów morza. Zygmunt Polański był kierownikiem Zakładu Ekonomiki Rybackiej, działał aktywnie w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Gdańskim Towarzystwie Naukowym. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, angażował się w protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni i delegata do Sejmiku Wojewódzkiego w Gdańsku.