Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członkini ZKP Gdynia Koła Wielki Kack –
– niestrudzonej Kronikarki tej części Gdyni
śp.
Zofii Żywickiej
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.
Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury

 

Pogrzeb odbędzie się 5 maja o godz. 11:00 (różaniec o godz. 10.30)