W dniu 10 maja odbędzie się webinarium naukowe pt. „Pomorskie ślady granicy”Jest ono organizowane w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego pt. „Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): historia – pamięć – ślady w przestrzeni” prowadzonego przez Instytut Kaszubski.

Dyskusję poprzedzi prezentacja dr inż. arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej pokazująca, co dane mówią o dawnej granicy w kontekście:

– historycznych i współczesnych podziałów administracyjnych,

– lokalizacji obiektów zabytkowych (w tym szczególnie tych, które dotyczą samej granicy),

– współczesnej sieci osadniczej i demografii regionu (z naciskiem na migracje),

– różnych aspektów życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

Dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, a wezmą w niej udział: prof. dr hab. Wojciech Skóra, dr Karolina Ciechorska-Kulesza, dr Magdalena Sacha, dr Bartosz Macikowski.

Zapraszamy do oglądania, słuchania, zadawania pytań i komentowania. Początek webinarium o godz. 16.00.