29 kwietnia odbyła się konferencja dla nauczycieli języka kaszubskiego pt. „Klasyka nieklasycznie”. Organizatorami byli: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

W gronie prelegentów pojawili się m.in. prof. Adela Kuik-Kalinowska, prof. Daniel Kalinowski i Anna Gliszczyńska.

Podczas konferencji wystąpili również związani z Kaszubskim Forum Kultury Aleksandra i Dariusz Majkowscy. Prezentowali oni książkę dla dzieci Przigòdë Remùsa. Na pùstkòwiu, której są autorami. Napisali ją na podstawie powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa.

Przigòdë Remùsa przybliżają dzieciom losy nierozumianego przez otoczenie chłopca-sieroty, który pracuje jako parobek i pastuszek na gospodarstwie. Obdarzony niezwykle bogatą wyobraźnią potrafi on dostrzegać zjawiska, jakie są zakryte dla dorosłych.

Publikacja jest napisana prostym i zrozumiałym językiem kaszubskim, a towarzyszą jej kolorowe ilustracje Aleksandry Gliszczyńskiej.

Podczas konferencji Majkowscy pokazali teatrzyk, w którym bohater książki mierzy się m.in. z trzema zjawami: Trudem, Strachem i Niewôrto.

Książka Dariusza i Aleksandry Majkowskich „Przigòdë Remùsa. Na pùstkòwiu”