14 maja została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Antoniemu Jasińskiemu (1887‒1949) – pierwszemu chylońskiemu sołtysowi i wójtowi po 1920 roku.

Ród Jasińskich od setek lat mieszkał i gospodarował w Wielkim Kacku i Chyloni. Antoni był najstarszym z dziewięciorga dzieci zamożnego rolnika Adama Jasińskiego i Marianny z Tutkowskich. Po ukończeniu Collegium Marianum w Pelplinie, Antoni powrócił w rodzinne strony, gdzie przejął pieczę nad gospodarstwem swojego ojca. W 1919 roku ożenił się z Rozalią Borską, z którą miał pięć córek. Był aktywnym działaczem Polskiej Rady Ludowej i orędownikiem zjednoczenia Kaszub z Polską.

Gdy w 1920 roku Chylonia powróciła w granice Polski, Antoni Jasiński został pierwszym (i jednocześnie ostatnim) międzywojennym polskim sołtysem i wójtem chylońskim. Pełniąc te funkcje wiele czasu i wysiłku poświęcał propagowaniu wśród rolników nowoczesnych metod uprawy roli i hodowli zwierząt.

29 kwietnia 1930 roku Chylonię przyłączono do miasta Gdyni. Antoni Jasiński, mimo tego, że przestał być wójtem, nadal odgrywał ważną rolę w życiu miejscowej społeczności i w 1938 r. został wybrany radnym miejskim, a w 1939 r. przewodził chylońskiemu oddziałowi Ligii Ochrony Kraju. Po agresji Niemiec na Polskę, Antoni Jasiński został aresztowany i wywieziony do Wejherowa, ale udało mu się uniknąć śmierci i został zwolniony. Podczas wojny przyczynił się między innymi do ocalenia chylońskiego kościoła św. Mikołaja, który najeźdźcy mieli w planach rozebrać. W 1944 roku został ponownie zatrzymany przez władze niemieckie i skierowany do ciężkich robót fizycznych. Doświadczenia te odcisnęły piętno na jego zdrowiu, zmarł cztery lata później – 11 grudnia 1949 roku. Jego ciało spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Gdyni Leszczynkach.

Inicjatorką umieszczenia tablicy na rodzinnym domu Jasińskich była Teresa Rdzeń-Jasińska, najmłodsza córka Antoniego. W projekt aktywnie włączył się Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskie Forum Kultury.

Uroczystość poprowadził członek Zarządu Jerzy Miotke. Rozpoczęto odśpiewaniem hymnu kaszubskiego, następnie prezes KFK Andrzej Busler przybliżył życiorys pierwszego polskiego sołtysa i wójta Chyloni. Przed poświęceniem i odsłonięciem tablicy wspomnieniami o swym ojcu podzieliła się Teresa Rdzeń-Jasińska. Po tym nastąpiło poświęcenie tablicy przez ks. prałata Stanisława Megiera oraz uroczyste odsłonięcie, którego dokonali: Teresa Jasińska-Rdzeń, prezes ZKP Gdynia Franciszek Gurski, prezes KFK Andrzej Busler i ks. prałat Stanisław Megier. Wśród gości uroczystości poza rodziną wójta Jasińskiego znaleźli się gdyńscy radni: Ewa Krym i Paweł Stolarczyk oraz proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja dr Jacek Socha.

Jest to kolejna inicjatywa gdyńskich Kaszubów w ostatnich latach związana z pielęgnowaniem pamięci o wójcie Antonim Jasińskim – w 2014 roku na Cisowej nastąpiło nadanie nazwy węzłowi komunikacyjnemu imienia Antoniego Jasińskiego, natomiast w tym samym roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Chyloni posadzono dąb imienia A. Jasińskiego.

Zapraszamy do GALERII zdjęć z tego wydarzenia.

Podczas uroczystości obecny był sztandar gdyńskiego oddziału ZKP, fot. A. Majkowska

Przed poświęceniem i odsłonięciem tablicy życiorys Antoniego Jasińskiego przedstawił Andrzej Busler, prezes KFK.  Fot. A. Majkowska

Antoni Jasiński tablica poświęcenie

O swoim ojcu, Antonim Jasińskim, wspominała najmłodsza córka Teresa Rdzeń-Jasińska. Fot. A. Majkowska

poswięcenie i odsłonięcie tablicy Antoniego Jasińskiego

Poświęcenia dokonał ks. prałat Stanisław Megier. Fot. A. Majkowska

Córka A. Jasińskiego Teresa Rdzeń-Jasinska z rodziną i przyjaciółmi. Fot. A. Majkowska