Zachęcamy wszystkich artystów, tworzących lub pasjonujących się twórczością ludową, do wzięcia udziału w II Konkursie Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego Brusy-Bytów 2021.

Termin przyjmowania prac konkursowych mija 30 czerwca 2021 roku.
Termin ogłoszenia wyników planowany jest na 9 lipca 2021 roku.

Konkurs obejmuje prace w następujących dziedzinach sztuki ludowej:
• rzeźba i płaskorzeźba w drewnie
• malarstwo na szkle
• malarstwo na płótnie.

Ideą przedsięwzięcia jest założenie, że współcześni artyści ludowi, czerpiąc w swojej twórczości z tradycji, nadają jej nowy kształt, odpowiadający zmieniającej się rzeczywistości.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach i Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich.

Regulamin i Kartę Zgłoszenia można znaleźć na stronie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Fot. A. Majkowska

Jedna z rzeźb. Józefa Chełmowskiego. Fot. A. Majkowska