W poniedziałek 28 czerwca zakończyła się kolejna edycja kursu języka kaszubskiego dla dorosłych. Kilkunastu uczestników pojawiło się w naszej siedzibie, aby odebrać dyplomy i spotkać się ze sobą – po raz pierwszy od wielu miesięcy „na żywo”.

To był wyjątkowy kurs. Wszystkie zajęcia od września do czerwca odbywały się online. Wielu uczestników naszych lekcji to osoby starsze, które musiały uczyć się korzystania z komputerów, ale dali sobie świetnie radę – podkreśla prowadzący kurs Dariusz Majkowski. Podczas zajęć – poza nauką kaszubskich słów i gramatyki – bardzo wiele czasu poświęcono na poznawanie kaszubskiej literatury. W tym roku kursanci m.in. przeczytali wspólnie powieść Stanisława Jankego „Cësk”, obszerne fragmenty książki Augustyna Chrabkowskiego „Jak jô béł bògati” i wiele poezji – m.in. utwory Jana Karnowskiego, Aleksandra Labudy, Jana Trepczyka, Stanisława Jankego, Tomasza Fopkego, Adeli Kuik-Kalinowskiej, Anny Różek czy Bożeny Ugowskiej.

Poniedziałkowy wieczór zaczął się od wręczenia dyplomów przez prezesa Kaszubskiego Forum Kultury Andrzeja Buslera i prezesa gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Franciszka Gurskiego. Bardzo się cieszę z waszych postępów i z tego, że często decydujecie się również na inne formy działalności na niwie kaszubskiej – np. wstępując do ZKP – mówił Andrzej Busler.

Później szkólny Dariusz Majkowski podziękował uczestnikom za wytrwałość i za dobrą rodzinną atmosferę podczas zajęć, a potem przy kawie i „kùszkach” trwały długie rozmowy absolwentów kursu, którzy podkreślali, że nie mogą doczekać się kolejnej edycji i wymieniali się tytułami kaszubskich książek, które warto przeczytać.

Fot. Sławomir Pokriefke

Fot. Andrzej Busler