Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członkini ZKP Gdynia Koła Wielki Kack

 

śp.
Rity Zielonki

Córce Zmarłej – Izabeli Denc – przewodniczącej Koła ZKP Wielki Kack oraz całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

oraz Kaszubskiego Forum Kultury