W końcu czerwca br. swą działalność rozpoczęła Fundacja „Samorządność” im. Lecha Bądkowskiego.

Jej głównym celem będzie propagowanie myśli i dorobku Lecha Bądkowskiego. Na czele Zarządu Fundacji stanęły trzy kobiety: Sławina Kosmulska (prezeska), Małgorzata Biernat (wiceprezeska) i Ewelina Stefańska (wiceprezeska). W skład Rady Fundacji weszli: Jan Wyrowiński, Kazimierz Kleina, Aleksander Hall, Cezary Obracht-Prondzyński i Andrzej Busler.

Wśród planów Zarządu znalazły się projekty edukacyjne, wznowienia i wydawanie książek, nagrywanie słuchowisk, wykłady, spotkania i debaty. Działalność będzie oczywiście mocno nakierowana na regionalizm kaszubsko-pomorski, promocję postaw obywatelskich ‒ otwartych na innego człowieka.

Władze Fundacji mają nadzieję na szeroką współpracę z innymi organizacjami i osobami aktywnymi na polu społecznym.

Inauguracja działalności Fundacji odbyła się 25 czerwca w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni. KFK będzie jednym z partnerów „Samorządności” Lecha Bądkowskiego.