Zapraszamy do oglądania wystawy w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni (al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18) pt. „Kaszubski ruch chóralny”.

Jest ona poświęcona ruchowi śpiewaczemu na Kaszubach. Ukazuje kolejne etapy rozwoju powstałej w roku 2004 Rady Chórów Kaszubskich. Rada ta skupia kilkanaście zespołów, które obrały sobie za cel promowanie języka kaszubskiego poprzez śpiew.

Wystawę przygotowało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Można ją oglądać od 9 sierpnia w siedzibie KFK przy Al. Piłsudskiego 18.

Fot. A. Majkowska

Fot. A. Majkowska