Zapraszamy do skorzystania z interesującej propozycji Akwarium Gdyńskiego. Rusza kolejna edycja projektu „Kaszuby na fali”, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego celem jest edukacja przyrodniczo-językowa. Uczestnicy zajęć poznają bałtycką przyrodę w języku kaszubskim.

Rybołówstwo było – poza rolnictwem – wiodącym zajęciem ludności kaszubskiej, dlatego tak ważne jest, aby edukować młodsze pokolenia oraz uświadamiać im zagrożenia dla fauny i flory bałtyckiej, spowodowane działalnością człowieka.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie osoby – nauczyciela języka kaszubskiego oraz specjalistę Akwarium Gdyńskiego sprawującego pieczę nad poprawnością merytoryczną części biologicznej.

Partnerem projektu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Rezerwacja zajęć pod numerem:

+48 58 732 66 28, +48 587 32 66 20

Koordynator projektu:

Magdalena Domańska +48 58 732 66 28

e-mail: mdomanska@mir.gdynia.pl

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie: https://akwarium.gdynia.pl/kaszuby-na-fali-2021/.