W piątek, 24 września o godzinie 17.00 odbędzie się w Kaszubskim Forum Kultury spotkanie z prof. Instytutu Slawistyki PAN dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, która wygłosi referat na temat: Młodzi użytkownicy języka kaszubskiego. Ideologie językowe a proces rewitalizacji.

Wykład opiera się na badaniach terenowych wśród młodych osób zaangażowanych w działania na rzecz języka kaszubskiego. Zaprezentowane będą w nim trzy typy użytkowników tego języka: osoby pochodzące z rodzin kaszubskojęzycznych, nowomówcy, którzy nauczyli się języka poza domem i uczynili z niego jeden z języków życia oraz uczący się kaszubskiego. Omówione zostaną podstawowe ideologie językowe, których funkcjonowanie w społeczności regionu ma wpływ na podejmowane działania na rzecz języka kaszubskiego i jego rewitalizacji, w które młodzi Kaszubi się angażują.

Wykład organizowany jest w ramach współpracy Kaszubskiego Forum Kultury z Uniwersytetem Gdańskim.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy chętnych o uprzednie zgłoszenie się telefonicznie – 48 58 354 55 47 – lub mailowo: kfk.gdynia@wp.pl.

Koordynatorką z ramienia Kaszubskiego Forum Kultury jest Aleksandra Majkowska.