24 września wysłuchaliśmy wykładu prof. Instytutu Slawistyki PAN dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej na temat: Młodzi użytkownicy języka kaszubskiego. Ideologie językowe a proces rewitalizacji.

Prof. Nicole Dołowy-Rybińska przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2014 wśród młodych Kaszubów w wieku 16-25 lat.

Prelegentka zaprezentowała najpierw różne „ideologie językowe”, czyli przekonania dotyczące języka kaszubskiego i jego używania. Takimi „ideologiami” są np. sformułowania, że język kaszubski to język wsi i nie jest wystarczająco dobry dla miasta. Wśród badanych pojawiały się też przekonania mówiące, że język kaszubski charakteryzuje ludzi prostych, niewykształconych lub używanie języka kaszubskiego może ograniczać rozwój młodego człowieka.

Takie „ideologie” stają się powodem zaprzestania mówienia w języku kaszubskim.

Następnie prof. Nicole Dołowy-Rybińska wyjaśniła jak wygląda rewitalizacja zanikającego języka na przykładach Kaszubów, Serbołużyczan i Walijczyków.

Wykład zakończyła dyskusja, na której byli obecni studenci etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Przedstawili oni swoje motywacje, które powodują, że język kaszubski jest dla nich atrakcyjny.

Piątkowy wykład został zarejestrowany i będzie dostępny na kanałach YouTube Kaszubskiego Forum Kultury i Uniwersytetu Gdańskiego.

Warto zaznaczyć, że spotkanie było zorganizowane wspólnie z Wydziałem Filologicznym UG, Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w ramach cyklu wykładów: Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz.

Fot. A. Majkowska

Fot. A. Majkowska

 

Fot. A. Majkowska