Krzysztof Kwaśnik rozpoczyna opowieść o historii schronu Fot. Anna Matuszak

2 października 2021 roku, Rada Dzielnicy Działki Leśne oraz Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni były organizatorami niezwykle ciekawego spaceru krajoznawczo-historycznego.

Głównym punktem zwiedzania był schron znajdujący się przy ulicy Witomińskiej w Gdyni. Naszym przewodnikiem był prezes Stowarzyszenia „Walter”Krzysztof Kwaśnik – podoficer rezerwy Wojska Polskiego, weteran walk w Afganistanie – trzykrotnie ranny w działaniach bojowych. Od 2003 roku gospodarzem tego miejsca jest wspomniane Stowarzyszenie „Walter”.

Obiekt został wybudowany przez jeńców francuskich w na przestrzeni lat 1943-1944 podczas okupacji niemieckiej. Jego przeznaczeniem była ochrona niemieckich oddziałów obrony przeciwlotniczej, mających swoje stanowiska w pobliżu, na wzgórzach Działek Leśnych. Budowa obiektu była związana ze zwiększaniem możliwości alianckich nalotów dywanowych na Gdynię, co faktycznie niebawem nastąpiło. Gdynia była niezwykle ważnym punktem strategicznym dla niemieckiego okupanta (port wojenny i handlowy oraz miejsce przemysłu stoczniowego), a co się z tym wiąże, celem dla alianckich bombowców.

Po wojnie, przez długie lata schron znajdował się w gestii obrony cywilnej, natomiast w latach 90. ubiegłego wieku był dzierżawiony zakładowi szewskiemu, kamieniarskiemu, a następnie – Stowarzyszeniu „Walter”, które organizuje tam strzelnicę. Jego członkowie opiekują się tym miejscem i stopniowo przywracają jego dawny stan.

W części pomieszczeń bytują nietoperze, które są otaczane troskliwą opieką. Co roku są zliczane i co ciekawe ich stan powiększył się w ostatnich latach z zaledwie trzech do dwudziestu jeden sztuk.

Dostępna długość schronu to przeszło 200 metrów. Dostęp do kolejnych 100 metrów jest utrudniony, ale możliwy. Nad jego zwieńczeniem znajdują się blisko trzydziestometrowe warstwy ziemi stanowiące naturalną ochronę.

Więcej zdjęć znajduje się w Galerii.

Fot. Anna Matuszak

Fot. Anna Matuszak

Fot. Małgorzata Bądkowska

Uczestnicy spaceru. Fot. Wojciech Jankowski

W

W

 

W