Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Garstkowiaka – społecznika, kolekcjonera i artysty, członka Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, sołtysa Osłonina i twórca Izby Regionalnej w tej miejscowości.

Był wielkim promotorem rezerwatu Beka – ostoi ptaków, o których potrafił pięknie i z pasją opowiadać. Pracował m.in. w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie. Temu archeologicznemu projektowi poświecił sporą część swego życia.

W 2011 r. za aktywną działalność na rzecz regionu odebrał nagrodę miesięcznika „Pomerania” Skra Ormuzdowa.

 

Rodzinie i przyjaciołom śp. Krzysztofa Garstkowiaka Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury składa serdeczne wyrazy współczucia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym życia i działalności Krzysztofa Garstkowiaka, który znajdziecie TUTAJ.

Fot. Andrzej Busler