Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka ZKP Gdynia, Postaci niezwykle zaangażowanej sercem, umysłem i swym działaniem w rybacką dziedzinę Kaszub

 

śp.
dr. Stefana Richerta

 

 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

oraz Kaszubskiego Forum Kultury

 

Stefan Richert (1935-2021) – absolwent Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1959), uczestnik wielu rejsów GDY-234 na Morzu Północnym. W późniejszych latach współorganizator przedsiębiorstwa KOGA na Helu, a następnie pracownik gdyńskiego Dalmoru. W dalszej części swej kariery – pracownik Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, gdzie był kierownikiem Zakładu Techniki Rybackiej, a następnie Zakładu Rybołówstwa Bałtyckiego. W 1976 roku obronił doktorat na Akademii Rolniczej w Szczecinie. W kolejnych latach był sekretarzem Zarządu Głównego Zrzeszenia Rybaków Morskich Przez wiele lat aktywny członek gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.