W dniu 5 listopada w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni odbyła się promocja książki Darii Kaszubowskiej Wierny Bogu i Kaszubom. Księga życia księdza Bronisława Szymichowskiego.

Publikacja ta jest poświęcona wieloletniemu proboszczowi w Pomieczynie, kapłanowi, który służył w międzywojniu w 66 Kaszubskim Pułku Piechoty, w czasie II wojny światowej był członkiem TOW „Gryf Kaszubski”, później TOW „Gryf Pomorski”, a po wkroczeniu Armii Czerwonej na Pomorze został zesłany do łagru na Syberii.

Podczas promocji autorka opowiadała m.in. o związkach ks. Szymichowskiego z Gdynią (w tym o jego walce w czasie kampanii wrześniowej na Oksywiu oraz o latach pracy w parafii pw. Świętej Rodziny w Grabówku). Pojawił się też wątek kaszubskiej działalności bohatera książki, który m.in. był członkiem Koła Kaszubologów w czasie studiów w Seminarium Duchownym w Pelplinie, a potem propagował język kaszubski wśród swoich parafian.

W drugiej części spotkania pojawiło się wiele pytań od zebranych gości. Dotyczyły m.in. źródeł, z jakich czerpała autorka pisząc swoją książkę, oraz duchowości ks. Szymichowskiego. Nie brakowało też wspomnień osób, które znały osobiście pomieczyńskiego proboszcza.

Jednym z uczestników promocji był dr Daniel Gucewicz, konsultant merytoryczny książki Wierny Bogu i Kaszubom.

Fot. Aleksandra Majkowska

Fot. Aleksandra Majkowska

Fot. Aleksandra Majkowska

Fot. Aleksandra Majkowska

Fot. Aleksandra Majkowska