Najważniejszą kaszubską powieścią jest dzieło Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Historia sieroty, który potrafił dostrzegać rzeczy niewidoczne dla innych, i oddał swoje życie, aby uratować zaklãtą królewiónkã symbolizującą kaszubszczyznę, stała się ważną częścią kaszubskiej kultury. Takie postaci jak Ormuzd, Aryman, zjawy: Trud, Strach i Niewarto znajdziemy w wielu wierszach, obrazach i utworach muzycznych. Stały się one symbolami, do jakich odwołują się regionaliści, nauczyciele i artyści.

O tych właśnie symbolach, znaczeniu powieści dla ruchu kaszubskiego oraz o życiu i dokonaniach autora „Remusa” rozmawiali 29 października w Kaszubskim Forum Kultury dr Dariusz Majkowski i Andrzej Busler. Opowiedzieli również o historii powstania i wydania powieści, o jej tłumaczeniach na inne języki. Przytoczyli także przykłady osób, których życie zmieniło się pod wpływem „Remusa”. Nie zabrakło też próby rozszyfrowania (dzięki badaniom m.in. Edmunda Szczesiaka) pierwowzoru literackiego bohatera dzieła stworzonego przez Aleksandra Majkowskiego.

Rozmowa została zarejestrowana i można ją obejrzeć na kanale YouTube Kaszubskiego Forum Kultury.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Rady Dzielnicy Kamienna Góra.