11 listopada 2021 roku przedstawiciele gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystościach z okazji 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbyła się w Gdyni-Obłużu przy pomniku Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli celebrowaną przez ks. prałata dr. Sławomira Decowskiego. Potem nastąpiło złożenie wieńców i zniczy na grobach poległych w obronie ojczyzny na cmentarzu parafialnym.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy. W imieniu władz Miasta Gdyni przemawiała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni – Elżbieta Sierżęga. Przemówienia wygłosili także: prezes OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni – Zdzisław Kędziora i przewodniczący Rady Dzielnicy Obłuże – Jan Gumiński.

Uroczystość odbyła się w asyście pododdziału honorowego OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy PKM w Gdyni oraz licznych pocztów sztandarowych.

Organizatorami obchodów byli: Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Rada Dzielnicy Obłuże oraz Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu.

Fot. Renata Gleinert

Fot. Renata Gleinert

Fot. Renata Gleinert

Fot. Renata Gleinert