Od września bieżącego roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni trwa realizacja projektu Bëlny Mecenas – Prawniczy Program Stażowy / Mecenas Prawniczy Program Stażowy.

W ramach programu współpracują ze sobą trójmiejskie kancelarie prawnicze, WSAiB, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni oraz Kaszubskie Forum Kultury.

Głównym celem projektu jest stworzenie uzupełniającej oferty edukacyjnej dla studentów prawa i administracji z naciskiem na praktyczną stronę zawodu. Ważnym elementem „Bëlnégò mecenasa” jest również kaszubszczyzna. Część wystąpień jest związana z jej obecnym statusem, a także różnymi systemami prawnymi, które funkcjonowały na terenie Kaszub.

We wtorek 7 grudnia wykład w ramach projektu wygłosi dr Tomasz Rembalski. Jego tytuł to: „Społeczność wiejska na Pomorzu w świetle pruskiego landrechtu z 1794 r.”

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do siedziby WSAiB. Początek o godz. 16.15.

Spotkanie z dr. Rembalskim odbędzie się w reżimie sanitarnym.