Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Dyrektora Urzędu Miasta Gdyni, Prezesa Rugby Club Arka Gdynia, wielkiego Przyjaciela Kaszubów

śp.

Jerzego Zająca

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury.

O Jerzym Zającu można więcej przeczytać na blogu na www.czec.pl