W kończącym się roku dr Dariusz Majkowski, związany od lat z Kaszubskim Forum Kultury, realizował stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pt. „Kaszubskie nuty, czyli upowszechnianie kultury materialnej i duchowej za pomocą wyliczanki”.

W ramach tego projektu powstało m.in. 9 kaszubskojęzycznych artykułów, opublikowanych w „Pomeranii”, na następujące tematy: muzyka kaszubska, tożsamość kaszubska, praca na roli, drzewa i las w kaszubskiej kulturze, kaszubska stolica, środki transportu, komunikacja na Kaszubach, zwierzęta na Kaszubach, podejście Kaszubów do pieniędzy.

Ważną częścią stypendium było także nagranie kilkudziesięciu osób z całych Kaszub, w różnym wieku i reprezentujących różne środowiska i zawody. Dariusz Majkowski pytał ich o wymienione powyżej zagadnienia, a teraz zamieszcza te wypowiedzi na stronie www.mojestrone.pl. Wśród rozmówców są osoby związane z KFK i gdyńskim środowiskiem kaszubskim: Andrzej Busler (mówił m.in. o stolicy czy o lasach w kaszubskiej kulturze, Jerzy Miotke (o kaszubskiej tożsamości) i Renata Gleinert (o transporcie na Kaszubach).